HRANKI POPROWADZĄ:

JAKUB JURASZ 

RADCA PRAWNY

MARTA KURZAJEWSKA - OŻAROWSKA

RADCA PRAWNY

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy.

Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Radca prawny, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności sieci handlowych, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Prowadzi procesy zwolnień grupowych, uczestniczy w sporach zbiorowych, zajmuje się tworzeniem i opiniowaniem, jak również rozwiązywaniem układów zbiorowych pracy, a także porozumień zbiorowych (pakietów socjalnych)oraz wspiera Klientów przy okazji przejęć przedsiębiorstw.

Od wielu lat z powodzeniem reprezentuje pracodawców w sporach sądowych, a także w sprawach dotyczących wypadków przy pracy (w tym śmiertelnych), dyskryminacji, mobbingu, dotyczących zakazu konkurencji, czy pracy nadliczbowej.

Prowadzi szkolenia z zakresu czasu pracy, uprawnień członków związków zawodowych, rad pracowników, obowiązków pracodawców związanych z uprawnieniami pracowników podlegających szczególnej ochronie, urlopów, dyskryminacji i mobbingu.  

OK

Ta strona używa cookies (ciasteczek) . Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .