POLITYKA PRYWATNOŚCI

​

    4. W przypadku nawiązania z nami kontaktu i przekazania nam informacji stanowiących dotyczące Państwa dane osobowe zobowiązani jesteśmy zgodnie z     obowiązującym prawem udzielić Państwu informacji odnoszących się do przetwarzania przez nas tych danych. Znajdą je Państwo poniżej.

Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61 – 858) ul. Grobla 21, wpisana do KRS pod numerem 0000366361.

Czy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych?

Tak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych – osobę, która nadzoruje u nas zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Można się z nią skontaktować w następujący sposób:

    Telefon:61 855 39 50

    Email: privacy@merski.pl

Na jakie podstawie prawnej będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna podstawa prawna dla takiego działania.

Może nią być wyraźna Państwa zgoda na to, może być to niezbędne np. do zawarcia umowy bądź jej wykonania, uzasadniać może to przepis prawa, bądź nasz prawnie uzasadniony interes, o którym zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz jego skutki.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda - może być ona w dowolnym czasie cofnięta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody konieczne będzie skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Każdorazowo cel ten wynikać będzie z okoliczności konkretnego przypadku. Ponieważ jesteśmy kancelarią prawną, najczęściej związane będzie to ze świadczeniem na Państwa rzecz pomocy prawnej. W takim przypadku udostępnione nam dane osobowe podlegać będą także tajemnicy zawodowej adwokata/ radcy prawnego.

Czy dane osobowe będziemy udostępniać innym podmiotom?

Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów związanych z koniecznością zachowania tajemnicy adwokata/ radcy prawnego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi – np. wsparcia w zakresie IT. Dostawcy ci współpracują z nami w oparciu o zawarte umowy, które regulują zasady powierzenia im przetwarzania w naszym imieniu danych osobowych, i przetwarzają je wyłącznie w oparciu o te umowy i w zakresie wydawanych im przez nas poleceń.

Nasi dostawcy usług dobierani są szczególnie starannie. Dbamy o to, aby przestrzegali oni najwyższych standardów ochrony powierzanych im informacji.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Okres przetwarzania (w tym przechowywania) Państwa danych osobowych będzie zwykle wynikał z przepisów prawa. Jeżeli zostaną one np. pozyskane przez nas w związku z zainteresowaniem pracą u nas – przetwarzać będziemy je nie dłużej niż do zakończenia konkretnej rekrutacji, w której bierzesz udział, chyba że udzielisz nam zgody na ich przetwarzanie także na potrzeby innych albo przyszłych rekrutacji.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poza wspomnianym wyżej prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

W jaki sposób mogę te prawa zrealizować?

Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jaki organ państwa nadzoruje zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych?

Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą się z nim Państwo skontaktować i wnieść skargę, jeżeli uważają Państwo, że naruszamy prawo przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Zapewniamy, że wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ustawia techniczne ciasteczko, w którym odmawiasz zgody. Nie będziesz więcej pytany.

Usuń cookies ze swojej przeglądarki

OK

Ta strona używa cookies (ciasteczek) . Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .