Baza wiedzy:

Prowadzenie 

i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach.  

Marta Gałka  Listopad 6, 2018

 

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. O tych zmianach pisaliśmy tutaj już w lutym br.

 

Co więcej, tym właśnie zmianom wynikającym z Kodeksu pracy towarzyszyć będzie zmiana rozporządzenia regulującego kwestię dokumentacji pracowniczej. Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. zostanie zastąpione od 1 stycznia 2019 r. nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Ostatni znany projekt tego rozporządzenia podany na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pochodzi z 22 października 2018 r. Co z niego wynika?

 

Czytaj dalej na: merski.info…

Nowe wyzwania dla pracodawców – RODO 

w Kodeksie Pracy

Jakub Jurasz

 

Niedawno (w tym miejscu: https://merski.info/co-nowego-w-sprawie-ustawy-wdrazajacej-rodo/) informowaliśmy o postępie prac nad ustawą mającą zapewnić stosowanie RODO. 

 

 

W początku listopada projekt tej ustawy został wreszcie przyjęty przez rząd. Jakie zmiany w prawie przynosi?

Pracodawców zainteresują zapewne zmiany, jakie projekt wprowadza w Kodeksie pracy. 

Zmodyfikowana, po raz kolejny, zostanie treść art. 221 określającego kategorie danych osobowych, których można żądać od kandydata do zatrudnienia. W porównaniu z obecnym stanem prawnym, usunięte zostaną dane w postaci imion rodziców oraz miejsce zamieszkania (to zostanie zastąpione danymi kontaktowymi). 

 

Czytaj dalej na: merski.info…

Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych – rozszerzenie koalicji związkowej.  

 

Marta Gałka, Marta Kurzajewska - Ożarowska. Listopad 23, 2018

 

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy akt prawny wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych, spośród których poniżej opisano wybrane kwestie. 

Najbardziej wiodącą nowelizacją jest zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku. Ustawa wprowadziła rozszerzenie koalicji związkowej na wszystkie osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Obok pracowników prawo do tworzenia oraz wstępowania do związków zawodowych będą miały również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło.  Z przywileju tego będą mogły również skorzystać tzw. „osoby samozatrudnione”, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.  Warunkiem jest jednak, aby osoby te wykonywały pracę na rzecz danego podmiotu osobiście (tj. bez pośrednictwa innych jednostek).

 

Czytaj dalej na: merski.info…

OK

Ta strona używa cookies (ciasteczek) . Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .